Sportovní prohlídky – Pediatrie Rakovník

Sportovní prohlídky

Sportovní preventivní prohlídka slouží k určení způsobilosti k danému sportu a také k identifikaci případných zdravotních rizik. Vyžadují ji sportovní kluby a svazy.

Všechny děti před sportovní prohlídkou musí mít provedené EKG (je třeba objednat u MUDr. Pavlíka – tel. 602 324 435, Husovo náměstí 2/I, Rakovník, webové stránky » , cena EKG je 250 Kč).

S EKG se poté dostavte do naší ordinace na klinické vyšetření. S sebou vezměte vyplněný Dotazník ke sportovní prohlídce ». Pokud se jedná o opakované sportovní prohlídky bez změny zdravotního stavu, EKG stačí 1x za 2 roky. Pokud byla provedena preventivní prohlídka před méně než 6 měsíci, klinické vyšetření není nutné.
Cena sportovní prohlídky je v ceníku.

U rizikových sportů (např. box, zápas, judo, karate, motorismus, vytrvalostní výkony nad 2 hodiny – běh, plavání nebo běh na lyžích, potápění, letectví, parašutismus a další – viz Sbírka zákonů č. 391/2013) musí dítě absolvovat tzv. zátěžové EKG vyšetření – to je možné objednat na Oddělení tělovýchovného lékařství FN Motol (tel. 224 435 540, budova č. 9 v areálu FN Motol, webové stránky ») nebo v případě starších dětí u MUDr. Folkové v Rakovníku (tel. 313 511 446, 603 763 726, Tyršova 737, Rakovník, webové stránky »).