Očkování – Pediatrie Rakovník

Očkování

Očkování dítěte učí jeho imunitní systém rozpoznávat příslušné antigeny virů nebo bakterií a očkovaný by tak měl být chráněn před nákazou nebo alespoň před vážným průběhem onemocnění v případě, že se setká s původcem onemocnění.

V České republice existují povinná očkování, která upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 355/2017 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Je sestaven očkovací kalendář, podle kterého by celá populace měla být proočkována. Očkovací kalendář je sestaven odborníky podle vývoje a změn imunitního stavu dítěte a rizik infekce. Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit některá vážná onemocnění (pravé neštovice celosvětově, dětská obrna ve většině světa), u jiných významně omezit jejich výskyt (zarděnky, černý kašel).

Počet vakcín může někdy vzbuzovat obavy, že v případě dětského očkování dochází k „přetížení“ vyvíjejícího se imunitního systému dítěte. Imunitní systém novorozence a kojence má však obrovskou kapacitu vyrovnávat se s řadou stimulů, stačí si jen uvědomit, že po narození je zahájena bakteriální kolonizace střeva a dítě se setkává s plným spektrem mikrobů v prostředí. Při očkování je podáno, zejména při podjednotkových vakcínách, řádově mnohem méně typů antigenů i antigenní zátěž, než je kapacita imunitního systému se s takovou zátěží bez komplikací vyrovnat. Obavy z bezpečnosti podávaných vakcín jsou také zbytečné – očkovací látky, stejně jako všechny látky používané jako léčiva, procházejí velmi podrobným zkoumáním a přísným testováním před zavedením do používání.

V době očkování nesmí být dítě akutně nemocné, 2–3 dny po aplikaci se nedoporučuje fyzická zátěž. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně dva týdny. V době očkování není vhodné užívat antibiotika. Lehké nachlazení nebo rýma není kontraindikací očkování. Po očkování se může dostavit bolestivost v místě vpichu, zarudnutí, horečka nebo vyrážka. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. Více o očkování naleznete na www.vakciny.cz.

Ke všem očkovacím látkám si můžete pročíst Souhrn údajů o přípravku (SPC) na stránkách SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Je vhodné si tyto stránky opravdu pročíst, před nepovinným očkováním požadujeme podpis tzv. Informovaného souhlasu s konkrétním očkováním s tím, že rodič je informován o možných nežádoucích účincích.

Souhlas prosím stáhněte zde », vyplňte předem a přineste s sebou do ordinace (pokud jste ho od nás už neobdrželi při předchozí návštěvě). Název očkovací látky vyplníme v ordinaci.

Děti do 2 let očkujeme do stehna, větší děti do ramene. Po očkování je třeba počkat nejméně 20 minut v čekárně pro případ závažných nežádoucích reakcí.

Pravidelné (povinné) očkování

Hexavakcína (Hexacima, Infanrix Hexa)

Očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí třemi dávkami od 9. týdne věku

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím (M-M-RvaxPro, Priorix)

provádí se živou očkovací látkou mezi 13. – 18. měsícem věku, přeočkování se provádí jednou dávkou od 5. do 6. roku věku

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli (Boostrix, Adacel)

přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně (Boostrix polio, Adacel Polio)

přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně se provádí v 10 až 11 letech

Nepovinné očkování

Očkování proti rotavirům (Rotarix, Rotateq)

 • rotaviry jsou nejčastější původce průjmových onemocnění se zvracením, v kojeneckém věku často i s nutností hospitalizace
 • očkování je podáváno ústy, očkuje se 2-3 dávkami (dle typu vakcíny) od 6 týdnů věku 

Očkování proti pneumokokovým onemocněním (Vaxneuvance, Prevenar 13)

 • slouží k prevenci pneumokokových infekcí (pneumokokový zápal plic, zánět středoušní dutiny, zánět mozkových blan), očkování je možné od 2 měsíců věku – většinou očkujeme ve 3 měsících
 • obě vakcíny jsou od února 2024 plně hrazené pojišťovnou

Očkování proti meningokokovým nákazám

 • meningokoky způsobují závažná bakteriální onemocnění způsobující zánět mozkových blan nebo celkové horečnaté onemocnění, sepsi s přímým ohrožením na životě, nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh; v České republice dominuje meningokok typu B, ale v posledních letech zaznamenáváme i zvýšený výskyt typu C, nejohroženějšími věkovými skupinami jsou děti do 5 let a mladí lidé ve věku 15–25 let
 • meningokoky skupiny B (Bexsero od 2 měsíců, Trumenba od 10 let)
  • je možné očkovat od 2 měsíců věku – většinou očkujeme ve 3 měsících
  • očkování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, pokud je zahájeno do 12 měsíců věku nebo mezi 14. a 16. rokem věku dítěte 
 • meningokoky skupiny A, C, W, Y (Nimenrix, Mendquadfi)
  • očkování je hrazeno zdravotní pojišťovnou, pokud je provedeno ve druhém roce života nebo mezi 14. a 16. rokem věku dítěte 

Očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) (Gardasil 9)

 • HPV může způsobovat u žen rakovinu děložního čípku a genitálu, u mužů rakovinu penisu a u obou pohlaví rakovinu konečníku, papilomatózu hrtanu, rakovinu hrtanu, jazyka nebo krčních mandlí a genitální bradavice (kondylomata)
 • pokud je provedeno mezi 11. a 15. rokem věku dítěte, je hrazeno zdravotní pojišťovnou 

Očkování proti klíšťové encefalitidě (FSME-Immun)

 • očkujeme od 1 roku věku 3 dávkami, první přeočkování po 3 letech, každé další přeočkování po 5 letech
 • doporučujeme dětem po 4. roku věku a hlavně dospělým, kteří mohou mít těžší průběh onemocnění
 • zahájení očkování nejlépe v zimních měsících před klíšťovou sezónou 

Očkování proti žloutence typu A (Havrix)

 • virus HAV způsobuje infekční onemocnění jater („nemoc špinavých rukou“), očkování doporučujeme u dětí před nástupem do kolektivu, kde se občas infekce žloutenkou typu A vyskytne a děti v kontaktu s nemocným (ve třídě), jsou-li neočkované, mají mnohatýdenní karanténu (bez kroužků, bez sportování, odběry krve)
 • očkujeme od roku věku 

Očkování proti chřipce (Fluenz Tetra, Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra)

 • doporučujeme hlavně pro chronicky nemocné děti, ale i pro zdravé
 • aplikuje se jako nosní sprej (Fluenz Tetra od 2 let) nebo klasickou intramuskulární injekcí (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra od 6 měsíců), očkování se provádí každý rok sezónní vakcínou před sezónou chřipky (na podzim) 1 dávkou; děti do 9 let, které nebyly dříve očkované proti chřipce by měly obdržet ještě 2. dávku po 4 týdnech 

Očkování proti planým neštovicím (Varilrix, Varivax)

 • očkujeme od 9-12 měsíců věku 2 dávkami
 • toto očkování doporučujeme všem dětem, ale především je důležité pro starší děti, které neštovice dosud neprodělaly
 • u očkovaných (oproti dětem, které onemocnění prodělají) je v budoucnu menší riziko vzniku pásového oparu, který je způsoben stejným virem 

Očkování proti nemoci covid-19

 • v současné době je možné u dětí od 5 let věku
 • provádí se v očkovacích centrech – pro děti je nejbližší centrum v Oblastní nemocnici Kladno
 • registrace k očkování a přehled očkovacích míst najdete na stránkách MZČR 

Pravidelné (povinné) očkování určité skupiny dětí

Tuberkulóza

Provádí se povinně pouze u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení na základě vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, provádí se na pracovišti kalmetizace.