Preventivní prohlídky – Pediatrie Rakovník

Preventivní prohlídky

Zdroj: www.nzip.cz

Při preventivních prohlídkách sledujeme zdravý vývoj vašeho dítěte. Na prohlídku vás pozveme formou SMS zprávy – pokud se vám termín nehodí, nevolejte zpět, ale zavolejte na číslo k nám do ordinace. Součástí každé prohlídky je fyzikální vyšetření, měření hmotnosti a délky/výšky dítěte, zhodnocení psychomotorického vývoje, kontrola očkování a různá speciální vyšetření vztahující se k věku dítěte:

první preventivní prohlídka – do 2 dnů po propuštění z porodnice

 • ihned po propuštění z porodnice nám zavolejte a domluvíme první návštěvu u nás v ordinaci
 • součástí je kontrola provedených screeningových vyšetření, příp. doplnění
 • kontrola preventivního podání vitaminu K
 • kontrola dotazníku k definici rizika tuberkulózy
 • poučení o péči o novorozence a o kojení, příp. o umělé mléčné výživě 

preventivní prohlídka ve 14 dnech věku

 • zahájení podávání vitaminu D
 • konzultace výživy
 • doporučíme vám odborné ortopedické vyšetření kyčlí, které by mělo být realizováno mezi 3. až 6. týdnem věku (1. vyšetření by miminko mělo absolvovat v porodnici) 

preventivní prohlídka v 6 týdnech věku

 • naplánování zahájení očkování 

preventivní prohlídka ve 3 měsících věku

preventivní prohlídka ve 4 měsících věku

 • kontrola ortopedického vyšetření kyčlí 

preventivní prohlídka v 6 měsících věku

preventivní prohlídka v 8 měsících věku

 • orientační vyšetření zraku a sluchu dítěte
 • vyšetření krevního obrazu ze vzorku krve 

preventivní prohlídka v 10 měsících věku

 • screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix 

preventivní prohlídka v 1 roce věku

 • vyšetření zraku, sluchu, vývoje řeči a chrupu
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem – prosíme přineste s sebou moč dítěte 

preventivní prohlídka v 18 měsících věku

 • vyšetření zraku, sluchu a chrupu
 • posouzení rozvoje řeči a sociálního chování dítěte
 • vyšetření psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku
 • vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra – vyplnění dotazníku rodiči – dotazník prosím stáhněte zde» , vyplňte předem a přineste do ordinace.

preventivní prohlídka ve 3 letech věku

 • vyšetření očí, zraku, řeči, hlasu, sluchu, laterality a znalosti barev
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem – prosíme přineste s sebou moč dítěte
 • vyšetření krevního tlaku a pulsu 

preventivní prohlídka v 5 letech věku

 • předběžné zhodnocení školní zralosti
 • kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na pomočování
 • vyšetření očí, zraku, řeči, hlasu, sluchu, laterality, znalosti barev, kresby, základní početní řady
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem – prosíme přineste s sebou moč dítěte
 • vyšetření krevního tlaku a pulsu
 • vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů ve vzorku krve, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie
 • doporučení k vyšetření sluchu metodou tónové audiometrie (provádí se v ORL ambulanci) 

preventivní prohlídky v 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 letech

 • vyšetření zraku včetně barvocitu, sluchu, řeči, hlasu
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem – prosíme přineste s sebou moč dítěte
 • vyšetření krevního tlaku a pulsu
 • ve 13 letech vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů ve vzorku krve, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie
 • v 11 a ve 13 letech věku informujeme o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru (pokud je provedeno mezi 11. a 15. rokem věku dítěte, je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, více v sekci očkování)
 • v 15 letech věku informujeme o možnosti očkování proti meningokokům (pokud je provedeno mezi 14. a 16. rokem věku dítěte, je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, více v sekci očkování)
 • ve 13 a 15 letech případné vyjádření k plánovanému studijnímu nebo pracovnímu zaměření
 • v 15 letech u dívek doporučení gynekologického vyšetření 

Uvedené informace jsou upraveny a zkráceny. Kompletní znění obsahu preventivních prohlídek je pevně ukotveno ve Vyhlášce o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Další hrazené preventivní prohlídky u dětí:

 • zubní preventivní prohlídky u stomatologa
  • první prohlídka nejlépe kolem 1 roku věku, dále 2x ročně
 • preventivní prohlídka u gynekologa
  • 1x ročně u dívek od 15 let věku