Nová mobilní aplikace EZKarta – Pediatrie Rakovník

Nová mobilní aplikace EZKarta

Aplikace Tečka se změnila v EZKartu. Cílem je rozvinout stávající aplikaci v plnohodnotnou eHealth aplikaci resortu zdravotnictví, která by postupně nabízela občanům nové služby. Novou hlavní službou je očkovací průkazka. Každý občan uvidí v aplikaci veškerá svá očkování, která mu byla aplikována od 1. 1. 2023 a včechna i dřívější očkování proti onemocnění COVID-19. Automaticky také uvidí rodič očkovací průkazku svých dětí do 18 let. EZKarta se bude postupně rozvíjet v synergii s rozvojem elektronizace zdravotnictví, další informace jsou dostupné na https://www.nzip.cz/ezkarta.